نوشته ها 

روزنامه کیهان، ۱۸ سال پیش، در چنین روزی:

«در میان نویسندگان روزنامه «سلام» به كسانی از قبیل ناصر صفاریان، با نام مستعار (ناصر سوگند) بر می‌خوریم، كه این یكی در نشریات معلوم‌الحالی مثل «آدینه» و «ماهنامه فیلم» هم قلم می‌زند، آن هم چه قلم‌زدنی! بی‌آن كه مورد تعرض مسئولان روزنامه قرار بگیرد. حتی مقالات بسیار تندی در مورد برنامه موفق تلویزیونی «هویت» می‌نویسد و به عشق جذب معاندین، تلاش پی گیر خودی‌ها را در راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن زیر سؤال می‌برد. برنامه‌ای كه تنها گناهش این بود كه با ادله روشن از وابستگی عناصر شبه روشنفكر به محافل صهیونیستی می‌گفت.»

و حالا ۱۸ سال بعد از ۲۵ اردی بهشت ۱۳۷۶، کیهان همان روزنامه «ارزشی» است و ناصر صفاریان همان نویسنده «معلوم الحال»! خیلی هم خوش حال است که حالش معلوم است و نشده یکی از آن ها که یک تکه نان یا یک مجوز بیندازند جلوی شان، زبان شان را قورت می دهند! ناصر صفاریان تا این لحظه اعتقاد دارد زبان برای قورت ندادن است!

 

ناصر صفاریان- ۲۵ اردی بهشت ۱۳۹۴