دربارهتكمیل پروژه و راه‌اندازی آن، به غیر از اعلام این كه برخی از مطبوعات دین ستیز و معاندند و عامل ترورهای اخیر، نیاز به مستندات قوی هم داشت تا اثبات شود برخی از مطبوعات كه باعث منكرات و فساد در جامعه شده‌اند و با نوشتن مطالب در رنگین‌نامه‌های خود منافقین را جسور می‌كنند و ترورهای اخیر نشأت گرفته از این مطبوعات است كارشان از كجا سرچشمه می‌گیرد. بزرگ فامیل - كه سرآمد تحلیل‌گران مطبوعات جناح استثنایی است - در یك افشاگری بی‌سابقه نوشت: «عواملی مشكوك پشت پرده هدایت جمعی از روزنامه‌نگاران را برعهده دارد» و بعد به دنبال آن اضافه كرده است كه «گروهی متشكل از عوامل بدسابقه داخلی و ضدانقلابیون فراری مدیریت پشت صحنه برخی از مطبوعات جدیدالتأسیس را بر عهده دارند و انشاءالله در آینده اسامی پشت صحنه این دست از مطبوعات و ماهیت برخی از عناصر نفوذی و خط دهنده را با ذكر نام و نشان افشا خواهیم كرد.» و بعد هم مدیرمسؤول این مطبوعه استثنایی در یادداشت خود با نام «بست مطبوعاتی» به این نتیجه رسید كه تهاجم گسترده این برخی از مطبوعات به مراكزی چون وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سپاه و نیروی انتظامی، دادگاه ویژه و... یك طرح حساب شده قبلی بوده كه عوامل پشت صحنه آن همان كسانی هستند كه قرار است این جریده استثنایی آن ها را با نام و نشان افشا كند! از این پیش‌مقدمه افشاگری چندی نگذشته بود كه روزنامه قدیمی ارگان جناح چپ خبر داد یكی از نویسندگانش ربوده شده است. فرد ربوده شده كه از منتقدین سینمایی كشور است در مصاحبه‌ای گفت: بنده توسط چند نفر دستگیر شدم و پس از چند روز بازجویی در اطراف جاده بهشت زهرا (س) مرا رها كردند. وی همچنین در این مصاحبه گفت: از بنده بالاجبار اقرارنامه‌ای مبنی بر گرفتن كمك از اجانب و وابستگی به بیگانگان دریافت كردند.
بنابراین انتظار داشته باشید ایشان یكی از آن دسته از روزنامه‌نگارانی اعلام شود كه با عوامل پشت پرده هدایت كننده برخی از مطبوعات ارتباط داشته و از آنان كمك دریافت كرده است!

روزنامه «صبح امروز»- 15 اردی بهشت 1378