دربارهتعدادی از مستندسازان كشورمان، علی رغم هشدار و مخالفت معاونت سینمایی، دعوت یك مؤسسه آمریكایی را برای سفر به این كشور پذیرفتند.
در حالی كه این مؤسسه، گروهی از سینماگران مستندساز ایرانی را برای حضور و نمایش فیلم هایشان به آمریكا دعوت كرده بود، اما معاونت سینمایی وزارت ارشاد این دعوت را فاقد صلاحیت دانست.
با این حال از میان 13 مستندساز دعوت شده 8 نفر به آمریكا سفر كردند.
براساس گزارش های رسیده، ناصر صفاریان، مرضیه وفامهر، محمود ثانی، آذر مهراوی، محمد جعفری، محمد شیروانی، سودابه مجاوری و محمد احسانی دعوت آمریكا را پذیرفتند. مهرداد اسكویی، مهدی كرم پور، فرشاد فرشته حكمت، مرتضی رزاق كریمی و رضا بهرامی نژاد این دعوت را نپذیرفتند.
گفتنی است، موسسه مری دیان آمریكا، چندی پیش نیز عده ای از نقاشان ایرانی را به آمریكا دعوت كرده بود و در نمایشگاهی با عنوان «آرزوها و رویاها» آثار آن ها را به نمایش گذاشته بود كه رایس، وزیر امور خارجه آمریكا نیز از آن نمایشگاه بازدید كرد.


مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 23 خرداد 1386