نوشته هادر حاشیه سخنان مدیر کل اداره نظارت معاونت سینمایی

ناصر صفاریان

1- به آن هایی که نگران بودند «پایان نامه» درباره ندا آقا سلطان باشد، نوید می دهم دو فیلم درباره ندا آقا سلطان در حال ساخت است تا بر نگرانی هایشان افزوده شود. ( خبرگزاری فارس- 21 اردی بهشت 1390 )
2- ترسی نداریم که بگوییم از «پایان نامه» حمایت می کنیم. ( سایت سینمای ما- 26 خرداد 1390 )
این ها حرف های سید علی رضا سجاد پور است. نه سجاد پوری که فیلم نامه نویس بود و نه سجاد پوری که برای روزنامه کیهان مطلب می نوشت، سجاد پوری که مدیر کل اداره نظارت و ارزش یابی معاونت سینمایی است. این سخنان، در مقام مدیر کلی- و در قالب شخصیت حقوقی- بیان شده نه شخصیت حقیقی.
اشکال کار هم همین جاست. اگر یک فیلم نامه نویس گفته بود، می شد حمایت یک فرد از جریانی که مورد علاقه اوست. اگر یک نویسنده روزنامه ای سیاسی گفته بود، می شد حمایت یک نفر از جریان سیاسی دلخواه او. ولی حالا، این ها سخنان یک مدیر عالی رتبه است و بر آمده از جایگاه مدیریتی و شغلی، نه حاکی از نگاه شخصی و آن چه میل درونی او تلقی می شود.
مدیریت به هر حال آداب و آیینی دارد که هر کس بر مسندش می نشیند باید آن را بپذیرد. آن چه این مدیر سینمایی انجام می دهد مانند این است که رییس سازمان لیگ یا رییس فدراسیون فوتبال به صراحت از یک تیم دفاع کند. البته شکل اظهار نظر و نوع حرف زدن این مدیر - بیش تر - شبیه لیدر تماشاگران تیم های قرمز و آبی است تا مسئولان فوتبال. طوری که لج و لج بازی و رو کم کنی و حال گیری و دل خنک شدن، مهم تر از خود حرف به نظر می رسد.
این که علی رضا سجاد پور دلش می خواهد چگونه حرف بزند بحث دیگری ست، ولی مدیر کل اداره نظارت و ارزش یابی معاونت سینمایی نباید هر طور دلش می خواهد صحبت کند. مدیریت، آدابی دارد و آیینی.

روزنامه روزگار- 29 خرداد 1390