هوای تازهپژوهش،كارگردانی و تدوین: مجتبی میرتهماسب

تصویر: محسن نظری

صدابرداری: فرخ فدایی

موسیقی: رامین بهنا

صداگذاری و تركیب صداها: مجتبی میرتهماسب

عکس: احمد نادعلیان و محسن نظری

با حضور: احمد نادعلیان، طیبه دهقان، سکینه ذوالفقار، بهزاد نادعلیان، زهره پناهی

تهیه­: مجتبی میرتهماسب

 

DVCam

۴۳ دقیقه

سال ساخت:۱۳۸۰

 

درباره احمد نادعلیان، هنرمند  نقاش، که با حک کردن نقش ماهی بر سنگ های بستر رودخانه

خاطره آب و ماهی را در روزگار نبودن رود و ماهی، زنده نگاه می دارد