فیلم ها 

از گروه هنری/سینماییِ روزنامۀ «سازندگی» بی‌خبرم و نمی‌دانم لطف چه کسانی بوده؛ این شماره را هم ندیده‌ام و تصویرش را دوست بزرگ‌واری برایم فرستاده. شبِ عیدی، این روزنامۀ جدید، چند فیلم را برای تماشا پیشنهاد کرده و سرد سبز هم یکی از آن‌هاست. آخر مطلب هم اشاره شده فیلم را می‌توانید در «فیلم‌نت» ببینید.
 
من هم در کنارِ خوش‌حالی از این که فیلمم بعدِ این همه سال هنوز دیده می‎شود و توصیه می‌شود (البته بیش‌و پیش از همه، به خاطرِ فروغ عزیز)، از این فرصت استفاده می‌کنم برای تبلیغ دوبارۀ تماشای آن‌لاین سرد سبز و دیگر فیلم‌های دارای مجوزم که تمام سودش در اختیار خیریۀ خانۀ خورشید قرار می‌گیرد.
 
 
 
ناصر صفاریان
پانزده/ فروردین/ نودوهفت