فیلم هاپژوهش و کارگردانی: ناصر صفاریان

تصویر: بابک بذرافشان

تدوین: پیام پارسافر و سلمه اربابون

صدا: بابک سالک

هماهنگی و برنامه‌ریزی: ماهور احمدی

عکس: پویان فقیری

با حضور: جمشید ارجمند، شاهکار بینش‌پژوه، فواد حجازی، پری زنگنه، محمد سریر، محمدعلی شیرازی، علی‌رضا عصار، یغما گلرویی، علی‌رضا میرعلینقی و افشین یداللهی

و با حضور: باران کوثری

DVCam

40 دقیقه

1386-1388

بازنگری: 1393

 

درباره ترانه‌های «ضدعاشقانه» ایرانی