هوای تازهمجموعه «هوای تازه» تلاشی ست برای نمایش مستندهای دیدنی سینمای ایران. مستندهای مستقل، غیرسفارشی و غیرحمایتی.

 نگاه مبتنی بر مناسبات اقتصادی بازار و راه ندادن به سینمای غیر تجاری (مستند، کوتاه، تجربی و حتی فیلم سینمایی مخاطب خاص) در شرایط کنونی، هر اتفاقی از جنس فرهنگ را به بیرون از دایره شبکه های ویدیویی سوق می دهد. همین است که این «نخستین مجموعه مستقل سینمای ایران» با استفاده از مسیر و مرکزهای فروش کتاب و موسیقی عرضه می شود.

         همه چیزهم بی حمایت بخش دولتی یا حامی خصوصی اتفاق افتاده. بی تکیه بر بازوهای اقتصادی و حمایتی شبکه های ویدئویی. بی وجود سوبسید، آگهی و اسپانسر که کمک کند قیمت در حد فیلم های سوپرمارکتی باشد. پایین بودن تیراژ هم باعث  شده هزینه ها به جای این که بر تعداد مثلا  300 هزار نسخه سرشکن شود، بر تعداد حدودا 3هزار تایی تقسیم شود و طبیعی ست که قیمت بالاتر برود. با این حال، در قیاس با بازار موسیقی، و فیلم ها و آلبوم های این عرصه، قیمت گران نیست و نه تنها معقول، که میزان حداقلی این بازار است.

         اگرچه افسوس مان باقی ست که کاش برای این گونه کارهای غیرتجاری، حمایت هایی در نظر گرفته می شد. نه بیش تر، که به همان اندازه فیلم های سینمایی برآمده از دنیای تجارت.

ناصر صفاریان

مدیر انتشار "هوای تازه"