نوشته ها 

از بالا که ببینی، همه چیز طور دیگری‌ست. برای قضاوت باید دانست و برای دانستن باید اِشراف داشت و برای اِشراف باید از بالا نگریست. وگرنه چه می‌دانیم با بضاعتِ اندک‌مان در دانستنِ همه چیز، وقتی چو بنده‌ای ناتوان از این پایین نگاه می‌کنیم و توانِ بالاتر رفتن و بالاتر دیدن نداریم و همه هم مدعیِ امرِ قضا. از آن بالا همه چیز طور دیگری‌ست...

در جایی از رمان «باغ بلور» محسن مخملباف آمده است:

- ماهی رو می‌اندازم جلوی گربه یک دلی از عزا دربیاره.

- نه؛ ننداز.

- دِ، چرا؟ مرده که این. بذار گربه به یک نوایی برسه. گربه بدبخت برای من و تو گربه است. والا برای خدا، گربه همون حکم ماهی رو داره.

 

 

ناصر صفاریان

سی/ مرداد/ نودوشش

 

عکس از: ناصر صفاریان