نوشته ها 

امروز در نشستِ فیلم موج نوی احمد طالبی‌نژاد عزیز، در سری برنامه‌های نمایش هفتگی‌مان، این افتخار را داشتم که هوشنگ گلمکانی نازنین را برای صحبت درباره فیلم دعوت کنم و او هم لطف کند و وسط همه شلوغی‌های کاری و چند روز مانده به انتشار شماره ویژه ماه‌نامه فیلم، نه نگوید و بیاید.
حرف‌های خودم درباره فیلم، آن هم در شرایط پیش‌ از این تجربه‌نشده حضور در کنار گلمکانی، مصداق بارز درس پس دادن شاگرد بود به استاد؛ به ویژه که چنین اتفاقی هم‌زمان باشد با روز معلم.
فارغ از تمام تعارف‌های ایرانی، از هیچ کس ،تا به حال، به اندازه هوشنگ گلمکانی در مسیر نوشتن نیاموخته‌ام و هیچ کس به اندازه او برایم معلم نبوده است؛ از بیست‌وچند سال پیش و شروع جدیِ سینمایی‌نویسی‌ام در ماه‌نامه فیلم، تا همین حالا. روزش مبارک!

 

ناصر صفاریان

12 اردی‌بهشت 1395