فیلم هاهیات انتخاب بخش مستند شانزدهمین جشن سینمایی ایران، آثار انتخابی این بخش را معرفی کرد.

«شب شیدایی» (ناصر صفاریان) یکی از این آثار است.

 

سایت خانه سینما

بیست‌وشش/ مرداد/ نودوسه