نوشته ها 

چند روز دیگر سالگرد ماست. اگر مرده بودیم، چند روز دیگر شب سال مان بود. ولی خب نمردیم و خدا را شاکریم برای فرصت شناخت آدم ها. زمان بازداشت ما، خیلی جاها و خیلی آدم ها، خیلی حرف ها زدند. اغلب جاها و آدم ها اصلا کارشان است ازین حرف ها بزنند. پس تعجبی ندارد. ولی در مورد آقای فرزاد موتمن، بی آن که بخواهم قضاوت کنم، به خودم این حق را می دهم که تعجب کنم. در تاریخ 6 مهر 1390، در "باشگاه خبرنگاران جوان" چنین آمده است:

"در پی بازداشت عوامل شبكه مخفی بی بی سی در تهران؛فرزاد موتمن: تنگنای مالی توجیه فروش آبروی ایران نیست تحت هیچ گونه شرایطی از جمله تنگنای مالی، نباید آثار ساخته شده ایران را به كشورها و شبكه های بیگانه و تهاجمی چون بی بی سی فروخت.
فرزاد موتمن، كارگردان فیلم "صداها" در خصوص فروش بعضی از آثار ساخته شده به BBC، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:
اظهارنظر در این مورد كمی سخت بوده و این مسئله تبدیل به یك موضوع امنیتی شده است.وی افزود:
من هنوز طرفدار دستاوردهای انقلاب 57 هستم و حاضر به همكاری با هیچ شبكه ای كه با ایران رفتار تهاجمی دارد، نیستم.
این كارگردان ادامه داد: فروختن آثار سینمایی توسط برخی از هنرمندان به عقیده من، یك موضع گیری اخلاقی بوده كه هیچ گونه قابل توجیه نیست.
موتمن با توجه به قوانین اخیر وزارت ارشاد، تاكید كرد: چند وقت پیش قوانینی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر این كه كسی حق ساختن فیلم های زیرزمینی و فروختن آثار ساخته شده را به شبكه هایی چون بی بی سی را ندارد، تصویب شد.
وی ضمن ابراز تاسف از عملكرد این هنرمندان، تصریح كرد: دوستان باید در خانه سینما و وزارت ارشاد و در اداره سینمایی، سعی در حل مسئله و ثبت قوانین خاصی كه مبنی بر جدی بودن لقب جاسوسی برای افرادی كه فیلم های خود را می فروشند، داشته باشند.
موتمن خاطرنشان كرد: معتقدم تحت هیچ گونه شرایطی دوستان هنرمند نباید اثری را كه با پول مردم و در كشور ساخته شده را به كشورهای مخالف ما و جمهوری اسلامی فروخته، حتی اگر در تنگنای مالی قرار گرفته باشند."

 

ناصر صفاریان- ۲۴ شهریور ۱۳۹۱