نوشته ها 

هر چه هم دل بدهی به جهان‌بینی و به اعتقاد و به آثار سرشارِ زندگی‌اش، آن جایِ خالی پر نمی‌شود، این بغضِ به‌اشک‌نشسته تمام نمی‌شود... نمی‌شود که نمی‌شود.

 

با عباس کیارستمی، شادمهر راستین و سیف‌الله صمدیان
دی هشتادوپنج- فروردین نودوپنج