هوای تازهپژوهش و کارگردانی: مهدی قربان پور 

تصویر: هومن بهمنش 

تدوین: مسعود سفلایی

صدا: امیرعباس کیاپور

عکس: بهنام صدیقی

تهیه: محمد شکیبانیا 

 

DVCam

۳۰ دقیقه

سال ساخت: ۱۳۸۶

 

درباره رقابت انتخاباتی نامزدها در رامسر

با  تمرکز بر موضوع تشعشعات هسته ای در شهر