نوشته ها 

در جایی از فیلم سرد سبز، برای اولین بار، از وجه اجتماعی/ سیاسی زندگی فروغ صحبت می‌شود و این بخش ناگفته، با بیان جلوه‌های عملی این روحیه او، در کلام شاهدان و نزدیکانش، مورد اشاره قرار می‌گیرد. در قسمتی که در نسخه جشنواره فجر سال هشتاد وجود داشت و در نسخه‌ نمایش خانگی سانسور شد، فریدون فرخ‌زاد حرف مهمی می‌زند: «هنرمند باید برای یک چیز قدم برداره. این که مردم به آزادی برسن، مردم آزاده باشن. مردمی که آزاده هستن، خودشون می‌دونن چی رو انتخاب بکنن، دنبال کی برن، چی کار بکنن.»

 

ناصر صفاریان

یازده/ اردی‌بهشت/ نودوشش