دربارهجعفر گلابی

ربوده شدن یكی از نویسندگان صفحه سینمایی روزنامه« سلام »و بازداشت دو روزه ا یشان بدون هیچ محمل قانونی از جمله حوادث تأسف‌بار و غیرمتعارف و تداعی كننده ماجرای محفل‌نشینان در هفته گذشته بود. كه متأسفانه پس از انتشار موضوع هنوزهیچ توضیحی از سوی مقامات مسؤول جهت روشن شدن افكار عمومی ارائه نشده است و بیم آن می‌رود كه عناصر خودسر همچنان توان اعمال برنامه‌های غیرقانونی خود را دارا باشند. اهمیت موضوع از آن‌جا ناشی می‌شود كه نفس اجرای چنین روش‌های مغایر با تعالیم شرع مقدس امنیت شهروندان را به طور كلی مخدوش می‌كند و كمیت و ابعاد فیزیكی موضوع مدخلیت تعیین كننده‌ای در ماجرا ندارد. اگر كسانی توان این را داشته باشند كه بدون حكم قضایی و به صورتی مشكوك و خوف‌آور یكی از شهروندان جمهوری اسلامی را بربایند و تا زمان دلخواه در بازداشت نگاه دارند بدون این كه خانواده او از موضوع اطلاع داشته باشند، چه تضمینی وجود دارد كه همین خطر متوجه دیگر شهروندان نشود و رفته‌رفته قوانین احضار و دادرسی متهمان و شهروندان موضوعیت خود را در موارد دلخواه از دست بدهد و كسانی كه توان اجرای چنین برنامه‌هایی را دارا می‌باشند مطابق با سلیقه سیاسی خود امنیت رقیبان را از بین ببرند و به جای حاكمیت قانون، زور و رابطه قاعده گردد و حقوق اولیه یك مسلمان كه خداوند متعال امنیتش را تضمین كرده است پایمال اهداف خاص گردد.
كدام مسلمان متدین و آشنا با موازین شرع مقدس وجود دارد كه بر این ظلم فاحش سكوت كند و خطر توسعه آن را درك ننماید، شاید از همین جاست كه عمق و حكمت سخن مولای متقیان را كه در مقابل ربودن خلخال از پای یك زن یهودی از غصه مردن را تجویز می‌كند روشن شود كه اگر در مقابل مراتب پایین‌ مظالم ( از لحاظ كمیت) حساسیت شایسته مبذول شود سرطان ظلم و خشونت گسترش پیدا نمی‌كند و خون و حرمت مسلمین و شهروندان از حرمت كعبه افضل شمرده ‌شود. این حرمت هم از همان ارزش های والای دینی است كه متأسفانه مغفول افتاده است و به ارزش ها هم ستم تبعیض روا داشته می‌شود.
در هر حال انتظار منطقی و عرفی این است كه مسؤولان امر صحت و سقم موضوع را بررسی كرده و نتایج آن را به اطلاع عموم برسانند.

روزنامه سلام - 30 فروردین 1378