درباره



اسامی 5 همكار شبكه ضد انقلابی بی بی سی در تهران اعلام شد.
منابع مطلع دیروز به كیهان گفتند ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و كتایون شهابی 5 عامل شبكه مخفی بی بی سی هستند كه روز یكشنبه در تهران بازداشت شدند.
منابع امنیتی گفته اند تعداد بازداشت شدگان 6 نفر بوده و نام یكی از آنها اعلام نشده است.
در حالی كه فعالیت شبكه ضد انقلابی بی بی سی در ایران غیرقانونی است و این افراد با تهیه اخبار و گزارش این شبكه را تغذیه می كردند. اطلاعات موجود حاكی از آن است كه كاركردهای رسانه ای این شبكه كاملا پوششی بوده و این افراد در اصل مشغول جمع آوری اطلاعات برای سرویس انگلیس بودند. جالب است كه صادق صبا دیروز در دو گفت وگوی جداگانه اما كاملا مشابه با رادیو فردا و بی بی سی تلویحا سردرگمی وابستگان انگلیس در مقابل این شبكه را تایید كرد.

روزنامه کیهان- 29 شهریور 1390