دربارهفروردین 1378
ناصر صفاریان (منتقد و نویسنده سینمایی) توسط یک گروه ناشناس ربوده شد و بعد از دو روز آزاد شد.

مهر1375    
هم زمان با اکران فیلم« ویرانگر» (ابوالقاسم طالبی) با شکایت فیلمساز، ناصر صفاریان که به هنگام نمایش فیلم« ویرانگر» در جشنواره چهاردهم مطالبی علیه فیلم در روزنامه « سلام» نوشته بود به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.


دنیای تصویر - تیر 1380