دربارهاگر نوشتن یك خبر نه چندان مهم و حتی غیرقانونی می‌تواند موجب خاطر برخی را مكدر كند، در این صورت چرا برخی جرایم آشكار دیگر به هیچ وجه توجه آقایان را جلب نمی‌كند؟
هفته گذشته یكی از روزنامه‌نگاران كشور را پس از چند بار تهدید تلفنی در خیابان سوار خودرو نموده و پس از دو روز بازداشت و بازجویی غیرقانونی بدون آن كه شناخته شوند یا حكمی قضایی را ارائه دهند در جنوب تهران رها می‌كنند. ولی ظاهراً این خبر كه حاكی از تعرض آشكار به امنیت مردم است مورد توجه آقایان قرار نگرفته و اقدامی شایسته برای دستگیری و مجازات متخلفان صادر نشده است. از جناب آقای یزدی كه ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار هستند پرسیده می‌شود كه دستگاه تحت امر شما چه اقدام قانونی را برای شناسایی و مجازات متعرضان به حقوق و امنیت مردم در این مورد به خصوص مبذول داشته است؟
با توجه به این كه افراد خاطی خود را از كاركنان وزارت اطلاعات معرفی كرده‌اند شایسته است كه وزارت اطلاعات هر چه سریع تر در جهت شناسایی و معرفی این گروه اقدام نماید تا مبادا مجدداً رفتارهای محفلی تحت نام نهادهای امنیتی شكل گیرد.
.
روزنامه «صبح امروز» -اول اردی بهشت 1378