درباره 

انتخابِ محدود و همیشه‌سختِ دوست‌داشتنی‌ها، با در نظر داشتنِ یک فیلم از هر کارگردان و محدود کردنِ انتخاب‌ها به سینمای خارجی (و کنارگذاشتنِ فیلم ماندگارِ «کپی برابر اصل»ِ عباس کیارستمیِ فقید) و بناکردنِ اصلِ انتخاب بر علاقه به تماشای دوباره و چندباره، حاصلش این چند عنوانِ پیشِ روست و کنار ماندنِ ناگزیرِ فیلم‌های دیگری که در نهایت، بیرون از این چارچوب قرار گرفته‌اند، اما در حد و اندازه خود قابل تامل و حتی ماندگارند.

پیش از نیمه‌شب (ریچارد لینک‌لیتر)

خواب زمستانی (نوری بیلگه جیلان)

عشق (میشائیل هانکه)

درخت زندگی (ترنس مالیک)

جنگ سرد (پاول پاولیکوفسکی(

لِویاتان (آندری زویاگینتسف)

شکار (توماس وینتربرگ)

زنگار و استخوان (ژاک اودیار)

درباره جسم و روح (ایلدیکو انیِدی)

نیمه‌شب در پاریس (وودی آلن)

و:

ملانکولیا (لارس فون‌تریه)، بیوتی‌فول (آلخاندرو گونزالس اینیاریتو)، جولیتا (پدرو آلمودووار)، زیبایی بزرگ (پائولو سورنتینو) و ایدا (پاول پاولیکوفسکی)

 

 

ماه‌نامه همشهری 24

شهریور/ نودونُه