هوای تازهپژوهش و کارگردانی: عمید راشدی و تورج ربانی

تدوین: بیژن میرباقری

تصویر: عمید راشدی، تورج ربانی و مهدی قاسمی

موسیقی: علی منتظری

صدا گذاری و میکس: حسین مافی

عکس: مریم تخت کشیان

 تهیه: تورج ربانی 

DVCam

62 دقیقه

سال ساخت:1387 -1384

 

درباره زندگی و آثار بهمن جلالی، عکاس برجسته ایرانی