نوشته ها 

سال‌ها بعد از آن که هر چند وقت یک بار سنگ قبر شاملو را تکه‌تکه می‌کردند و سنگ قبر فریدون فروغی و فردین را می‌شکستند، حالا موج تازه تخریب قبرهای نام‌آوران شروع شده و محمدعلی سپانلو هم آخرین مورد است.

اول آمدند با قلم و چکش سوراخ‌سوراخش کردند، بعد آمدند با فرز آن را تراشیدند، حالا هم کار را یک‌سره کرده‌اند و آمده‌اند به کلی سیمانش کرده‌اند و رفته‌اند. نه این که فکر کنید یک کپه سیمان ریخته‌اند آن وسط و بدوبدو رفته‌اند؛ نه. سرِ صبر، سیمان را به اندازه سنگ قبر ریخته‌اند و رویش را صاف کرده‌اند و دورش را پاک کرده‌اند و... در جایی که برای بردن مجسمه‌های گنده‌‌گنده شهر جرثقیل می‌آورند و آب از آب تکان نمی‌خورد، این البته چیزی نیست...

یک جور اعلام «ما هستیم» است باز. می‌دانیم «برادر»، به خدا می‌دانیم. نیازی نیست خودتان را به زحمت بیندازید.

 

ناصر صفاریان

بیست‌وچهار/ مهر/ نودوپنج

 

عکس/ چپ: محمدعلی سپانلو و دخترش، شهرزاد سپانلو

عکس/ راست: سنگ قبر سیمان‌شده سپانلو، در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا- خبرگزاری ایسنا، بیست‌وچهار/ مهر/ نودوپنج