نوشته ها 

 

 اگر به بهانه نوروز و نو شدن، کسی خواست رنجش و کدورتی برطرف کند و طلب بخشش کرد، نگوییم «خدا ببخشد»! هر که باشد می‌فهمد بخششی در کار نیست! اصلا ما را چه به کارِ خدا؟! بگذاریم او کارِ خود کند و ما نیز کارِ خویش!
نوروز با نو کردنِ دل‌مان آغاز بهتری خواهد بود، با نو شدنِ دل‌مان.
...دل‌مان نو! نوروزمان مبارک!

پی‌نوشت:
اولین نوروزِ بعد از چهل‌سالگی است و نوبتِ «پندِ پیرانه‌سر» و این حرف‌ها!

ناصر صفاریان

نوروز نودوپنج